Ο ελληνικός «εξαιρετισμός» και τα «ένστικτα της ζωής»

Κώστας Κούρκουλος 18 Σεπ 2021

Θα πρέπει να γίνει σαφές: ούτε η υγεία της κοινότητας, ούτε οι θεσμοί μας, ούτε βεβαίως η δημοκρατία κινδυνεύουν από τις εγκληματικές δράσεις «ασύντακτων» αντιεμβολιαστών, όσες πλαστογραφίες και απάτες και αν μηχανευτούν.

Και αυτό γιατί, η ενεργοποίηση του νόμου μετά από κάθε παρανομία, μάλλον στην επιβεβαίωση της ισχύος του συμβάλλει.

Αντίθετα, μία κοινωνία καταρρέει από την παραβίαση των ορίων εκείνων, τα οποία ο νόμος όχι μόνον δεν θέτει, όχι μόνον δεν περιγράφει, αλλά ούτε καν γνωρίζει. Είναι τα όρια που θέτουν η αιδώς και η αισχύνη, η παραβίαση των οποίων οδηγεί στην ύβρι.

Πρόκειται για την ύβρι που απειλεί τη χώρα από την έναρξη της πανδημίας.

Συνέχεια στην  Athens Voice